Zarządzanie nieruchomościami

 • zarzadzanie_nieruchomosciami

Oferujemy administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Więcej informacji dotyczących szczegółowej oferty oraz wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z branży budowlanej którzy posiadają uprawnienia budowlane różnych specjalności oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

W ramach tej usługi proponujemy:

 • prowadzenie wykazu lokali i najemców w nieruchomości;
 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z najemcami;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
 • organizowanie w imieniu właściciela przetargów na najem powierzchni w nieruchomości;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz udział w takich kontrolach;
 • utrzymywania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytkowania najemców lokali oraz terenu nieruchomości;
 • zapewnienie dostaw wszystkich mediów i odprowadzania nieczystości stałych oraz ciekłych;
 • usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości;
 • ubezpieczenie budynku w imieniu właściciela;
 • płacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość;
 • reprezentacja właściciela w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu zarządzania), korekt tego planu oraz rozliczeń;
 • prowadzenie księgowości dla nieruchomości w formie uzgodnionej z właścicielem;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie analiz ekonomicznych dla nieruchomości;
 • prowadzenie systematycznej i kompleksowej analizy lokalnego rynku nieruchomości;
 • sporządzanie planów zarządzania nieruchomością;
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu czynszów i innych należności;
 • rozliczanie z najemcami lokali opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych;
 • inne czynności zgodnie z życzeniem właściciela..