Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Ofertę kierujemy do osób fizycznych, prawnych oraz jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej. Współpracujemy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami z terenu całej Polski.

Działalność nasza* polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów, a w szczególności dotyczy:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości;
  • innych czynności, mających za przedmiot nabycie prawa do nieruchomości lub ich części.

* Czynności pośrednictwa podejmujemy dopiero po uzgodnieniu warunków współpracy i podpisaniu umowy pośrednictwa z Zamawiającym.