Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych w budownictwie

Proponujemy:

  • przygotowywanie oraz przeprowadzanie przetargów na generalne wykonawstwo robót, wybór głównego realizatora przedsięwzięcia w oparciu o procedury ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • nadzór inwestycyjny: powołanie, w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, uprawnionych przepisami prawa ekspertów (inspektorów nadzoru inwestorskiego, audytorów energetycznych, rzeczoznawców budowlanych),
  • analizy techniczno-ekonomiczne,
  • planowanie oraz rozliczanie kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
  • budżetowanie przedsięwzięcia: sformułowanie długofalowej strategii inwestycyjnej, poszukiwanie oraz identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
  • ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, monitoring procesu inwestycyjnego: kontrolę realizacji przedsięwzięcia, audyt ex post,
  • pomoc w pozyskaniu finansowania na realizację przedsięwzięcia.